Στη σημερινή συνεδρίαση ,28/08/2017 και ώρα 09.00′ το ΠΥΣΠΕ Έβρου αποφάσισε:

1.Την τοποθέτηση  των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών  Π.Ε. σε ίδια ή όμορη ομάδα σχολείων , με αίτησή τους, για το διδακτικό έτος 2017-18

Για τα ονόματα δείτε εδώ:Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών.

2. Την προσωρινή τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών που είναι στη Διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου

Για τα ονόματα δείτε εδώ:Προσωρινή τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά εκπαιδευτικών

3.Τα λειτουργικά κενά Β΄φάσης

Για τα λειτουργικά κενά δείτε εδώ:Λειτουργικά κενά Β΄φάσης

Οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στις παραπάνω αποφάσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση απόσπασης, εάν το επιθυμούν, μέχρι αύριο Τρίτη 29/08/2017 στις 15.00΄.