Καλούνται οι υποψήφιοι Διευθυντές σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου που συμπεριλαμβάνονται στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα, όπως αυτός υποβλήθηκε για κύρωση στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπ/σης Ανατ.Μακεδονίας και Θράκης, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων όπου επιθυμούν να τοποθετηθούν ως Διευθυντές.

Ανακοίνωση πρόσκλησης

Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας

Δήλωση προτίμησης σχολικών Μονάδων

Πίνακας σχολικών Μονάδων