Την Τετάρτη 19-7-2017 και ώρα 10:00 π.μ. θα  συνεδριάσει το  Διευρυμένο ΠΥΣΠΕ Έβρου Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. Στον ήδη αξιολογικό πίνακα θα προστεθεί ο μέσος όρος από τις έξι (6) βαθμολογίες που ο κάθε υποψήφιος έλαβε στη συνέντευξη από τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής  Έβρου.

Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Έβρου και θα υπάρχει δικαίωμα ένστασης από 19-7-2017 έως 21-7-2017.