Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ και ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2017-18.

Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία αποσπώνται, προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά στις σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σ’ αυτές.

Για την υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης καθώς και νέων αιτήσεων απόσπασης, το ηλεκτρονικό σύστημα θα παραμείνει κλειστό έως την Τρίτη 11-7-2017.

Από την Τετάρτη 12-7-2017 και για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες θα υποβάλλονται ενστάσεις επί των ανωτέρω αποσπάσεων, ενώ το σύστημα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι 14-8-2017 για υποβολή επανεξετάσεων αιτήσεων απόσπασης, αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης και νέων αιτήσεων.

Για τις αποφάσεις αποσπάσεων και τα ονόματα δείτε:

07-07-17_Απόφαση_Αποσπάσεων_1_2017-2018_signed(1)

07-07-17_σε_ΣΜΕΑΕ_2017_signed(1)

07-07-16__ΚΕΔΔΥ_2017_signed

Στον Ν. Έβρου έρχονται:

17 Δάσκαλοι (ΠΕ70), 5 Νηπιαγωγοί (ΠΕ60),1 Μουσικός (ΠΕ 16), 2 Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11), 3 Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06)

και φεύγουν:

11 Δάσκαλοι(ΠΕ70), 5 Νηπιαγωγοί(ΠΕ60) , 1 Φυσικής Αγωγής(ΠΕ11), 6 Αγγλικής Γλώσσας(ΠΕ06), 1 Γαλλικής Γλώσσας(ΠΕ05) και 1 Πληροφορικής(ΠΕ19)