Η Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ <<ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ>> θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  31 Μαΐου 2017, στο Δημοτικό Θέατρο και από ώρα 8.15΄μέχρι 13.00΄

Στη συνέχεια, από τις 14.οο΄έως τις 19.00΄θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για εκλογή νέου Δ.Σ.,Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων  Γ.Σ. ΔΟΕ και Ν.Τ ΑΔΕΔΥ σε αίθουσα του Πειραματικού Δημ. Σχ.Αλεξ/πολης. Για την ψηφοφορία, είναι απαραίτητη η Αστυνομική Ταυτότητα.
Υποψήφιοι της Εκπαιδευτικής Κίνησης Π.Ε Αλεξ/πολης  για το νέο Δ.Σ και την Ελεγκτική Επιτροπή δείτε:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕ ΑΛΕΞ-ΠΟΛΗΣ-2017

Υποψήφιοι της Εκπαιδευτικής Κίνησης Π.Ε Αλεξ/πολης για τους αντιπροσώπους Γ.Σ. ΔΟΕ και Ν.Τ ΑΔΕΔΥ δείτε:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕ ΑΛΕΞ-ΠΟΛΗΣ-Αντιπρόσωποι 2017