Προσδιορισμός οργανικών  κενών σχολικών μονάδων Δ/νσης Π.Ε Έβρου

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 18/5/2017 και ώρα 10.15΄π.μ συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Έβρου και προέβη στην επικαιροποίηση των πινάκων οργανικής σύνθεσης εκπαιδευτικού προσωπικού της Διεύθυνσης  Π.Ε. Έβρου και διαπίστωσε τις εξής κενές οργανικές θέσεις  εκπαιδευτικών.
Δείτε εδώ:ΚΕΝΕΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ_ΘΕΣΕΙΣ_18-05-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ_signed

Το ΠΥΣΠΕ Έβρου καλεί:
Α. Τους  εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ70 και ΠΕ73 που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Έβρου  και έχουν υποβάλει δήλωση  οριστικής τοποθέτησης
Β. Τους  εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73 που έχουν υποβάλει αίτηση  βελτίωσης θέσης
Γ.Τους  εκπαιδευτικούς Π.Ε. που μετατέθηκαν σε θέσεις  Σ.Μ.Ε.Α.Ε.
Να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου, από 18-05-2017 μέχρι και 26-05-2017, μέσω του πληροφοριακού συστήματος https://teachers.minedu.gov.gr/.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την πρόσκληση υποβολής δηλώσεων εδώ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ_signed