Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Υπουργείο ενημερώνει τα ακόλουθα ως προς τις περαιτέρω ενέργειες ολοκλήρωσης της διαδικασίας:

  1. Δικαιολογητικά τα οποία αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί στην αίτησή τους ότι επισυνάπτονται και δεν έχουν περιληφθεί στο upload αρχείο της αίτησής τους θεωρούνται εμπρόθεσμα και θα πρέπει οι ίδιοι να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην υπηρεσία σας.

Επίσης γίνονται δεκτά και θεωρούνται εμπρόθεσμα δικαιολογητικά που παραλαμβάνονται έγχαρτα (κατάθεση ή αποστολή με ταχυδρομείο εντός των προθεσμιών της εγκυκλίου). Από τα δικαιολογητικά αυτά όσα αποστέλλονται στο ΥΠΠΕΘ (π.χ. αμφισβητούμενες περιπτώσεις μοριοδότησης, αιτήσεις ΣΜΕΑΕ κλπ.) θα πρέπει να αποσταλούν στην υπηρεσία  σκαναρισμένα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

  1. Αιτήσεις απόσπασης που υποβάλλονται χειρόγραφα στις Δ/νσεις σας μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων την 15-05-2017 θα παραμένουν στις υπηρεσίες σας μέχρι νεοτέρας.
  2. Εξαιρούνται οι αιτήσεις από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ των εκπαιδευτικών που υπάγονται σε κατά προτεραιότητα αποσπάσεις, οι οποίες θα αποστέλλονται στις υπηρεσίες μας (Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε. – Τμήμα Γ’ ή Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε.-Τμήμα Γ’ του ΥΠΠΕΘ) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πλην όσων αφορούν εκπαιδευτικούς για ένταξη σε ειδική κατηγορία λόγω ασθένειας, τις οποίες θα πρέπει να αποστείλετε σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο αποσπάσεων, δηλαδή ταχυδρομικά με εμπιστευτικό πρωτόκολλο.

 Επίσης σας γνωστοποιούμε ότι θα γίνονται δεκτά δικαιολογητικά που δεν έχουν μεταφορτωθεί στην αίτηση απόσπασης, εφόσον αποσταλούν μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία ελέγχου των αιτήσεων.