Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Την Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017 και ώρα 10.15 π.μ. θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Έβρου

για το παρακάτω θέμα:

1. Διαπίστωση κενών οργανικών θέσεων κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 και ΠΕ70, σύνταξη του σχετικού πίνακα και πρόσκληση προς τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω κλάδων για υποβολή δήλωσης για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης.