Προκήρυξη κενών οργανικών θέσεων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στις παρακάτω Δ/νσεις  Α/θμιας Εκπ/σης:

Διεύθυνση Π.Ε. Δ Αθήνας

Διεύθυνση Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση Π.Ε. Ροδόπης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεση, σύμφωνα με την 114163/Δ2/14-10-2004 (ΦΕΚ 1592/25-10-2004 τ.Β’) Υπουργική Απόφαση, σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν ένα (1) έτος υπηρεσίας στην κατεχόμενη οργανική θέση, μέχρι 31 Αυγούστου του 2017.

Κατά τις μεταθέσεις προτιμούνται όσοι έχουν επιπλέον  προσόντα κατά σειρά προτεραιότητας, όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη της κάθε Δ/νσης.