Σε συνέχεια των σχετικών εγκυκλίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-17,  και με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο Υπουργείο δίνονται νέες  διευκρινίσεις.

Για περισσότερα διαβάστε :Διευκρινίσεις επί των εγκυκλίων μεταθέσεων ΠΕ και ΔΕ 2016-2017 (6ΨΘ24653ΠΣ-ΕΩΒ)(1)