Για τους εκπαιδευτικούς της  Δ/νσης  Α/θμιας  Εκπ/σης ΄Εβρου

Εφιστούμε την προσοχή στους εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης, βελτίωσης θέσης ή οριστικοποίησης τοποθέτησης ως προς τον τρόπο υποβολής των δικαιολογητικών τους.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

  1. Στο πεδίο «παρατηρήσεις» στην ηλεκτρονική αίτηση οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναγράφουν την υπηρεσία που απευθύνονται και τον τύπο δικαιολογητικού.
  2. Η αποστολή των δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dipe.evr.sch.gr) και με τον τρόπο που αναφέρεται στην εγκύκλιο των μεταθέσεων (σελ.4, παράγραφος 2.2)
  3. Η αποστολή των δικαιολογητικών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 1η Μαρτίου 2017.
  4. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη υποβάλει αίτηση μετάθεσης, αλλά δεν έχουν σημειώσει στις παρατηρήσεις τα παραπάνω στοιχεία των δικαιολογητικών τους, παρακαλούνται να διορθώσουν άμεσα την αίτησή τους.

 

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να διαβάσουν προσεκτικά την εγκύκλιο μεταθέσεων προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν λάθη.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 28-02-2017

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:  2551 3 55344           2551 3 55345