Είμαι παιδί, μην το ξεχνάς...!

Είμαι παιδί, μην το ξεχνάς…!

Τα παιδιά  όλου  του  κόσμου  γιορτάζουν!!!

Στις  11  Δεκεμβρίου  1946  ιδρύθηκε  η  UNICEF, η Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών    για τα Παιδιά με σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και  της Κίνας μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το 1959, ο ΟΗΕ  με έκδηλες την ανησυχία, τη φροντίδα και την ευθύνη για την προστασία του παιδιού, ψήφισε τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού με τη διαμόρφωση ενός νομοθετικού  καθεστώτος  προστασίας  από  κάθε μορφή εκμετάλλευσης  ή  παραμέλησης.

1. Όλα τα παιδιά είναι ίσα, ανεξάρτητα από φύλο, χρώμα και θρησκεία.

2. Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώσουν , σωματικά και ψυχικά, με τρόπο φυσιολογικό και υγιεινό.

3. Κάθε παιδί, από τη στιγμή που θα γεννηθεί, δικαιούται να έχει ένα όνομα και μια εθνικότητα.

4. Το κάθε παιδί πρέπει να τρέφεται ικανοποιητικά, να έχει σπίτι, ψυχαγωγία και ιατρική φροντίδα.

5. Αν το παιδί έχει κάποιο σωματικό πρόβλημα, δικαιούται να έχει ιδιαίτερη φροντίδα και εκπαίδευση.

6. Τα παιδιά χρειάζονται μία οικογένεια.. Αν δεν έχουν οικογένεια, ή αν είναι πολύ φτωχή, οφείλει να τα φροντίσει το κράτος.

7. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη μάθηση. Τουλάχιστον η στοιχειώδης εκπαίδευση πρέπει να είναι δωρεάν και υποχρεωτική.

8. Αν συμβεί κάτι έκτακτο, στα παιδιά πρέπει να παρέχεται βοήθεια πριν απ” όλους τους άλλους.

9. Κανένα παιδί δεν πρέπει να δουλεύει αν δεν φτάσει στην κατάλληλη  ηλικία  και δεν πρέπει να κάνει ποτέ ανθυγιεινή εργασία.

10. Τα παιδιά  πρέπει  να  μεγαλώνουν  μέσα σε  ένα πνεύμα φιλίας, ειρήνης και παγκόσμιας αδελφοσύνης.