_1_~1Ως εκπαιδευτικοί ακούμε ή διαβάζουμε πολύ συχνά για «ίσες ευκαιρίες»  στην Εκπαίδευση. Για να τις πετύχουμε ξεκινάμε έχοντας ως βάση την παραδοχή ότι «οι μαθητές ξεκινούν από άνισες αφετηρίες».  Φτάνει όμως μόνο να ενστερνιστούμε όλοι οι εκπαιδευτικοί αυτή την παραδοχή για να πετύχουμε τις «ίσες ευκαιρίες» για όλους  και αν πετύχουμε τις ίσες ευκαιρίες έχουμε πάντα το προσδοκώμενο αποτέλεσμα; Ασφαλώς όχι.

Στα σχολεία φοιτούν και μαθητές οι οποίοι δεν ξεκινούν απλά από «άνισες αφετηρίες» παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα που δυσχεραίνουν την εκπαίδευσή τους έτσι ώστε να χρειάζονται Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Επίσης η παρεχόμενη εκπαίδευση και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα εξαρτώνται και από άλλους παράγοντες όπως η χρηματοδότηση, οι υλικοτεχνικές υποδομές, το θεσμικό πλαίσιο, το Αναλυτικό Πρόγραμμα, η εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τη σωστή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και προσώπων. 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πιστεύει πως σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον όλες οι προτάσεις πρέπει να επαναξιολογούνται και να επικαιροποιούνται.

Για τις θέσεις της ΔΗ.ΣΥ διαβάστε εδώ:2ο θέμα διαλόγου