Υπάρχουνε λύπες που κανείς δεν τις ξέρει…
Υπάρχουνε βάθη που δεν τ’ ανιχνεύει ο ήλιος…
Όρη σιωπής περιβάλλουν τα χείλη…
Και σιωπούν όλοι οι μάρτυρες.
Τα μάτια δε λένε…
Δεν υπάρχουνε σκάλες τόσο μεγάλες…
Να κατέβει κανείς ως εκεί που ταράζεται
του ανθρώπου ο πυρήνας. Αν μιλούσε η σιωπή,
αν φυσούσε, αν ξέσπαγε – θα ξερίζωναν όλα
τα δέντρα του κόσμου…