ΝΟΜΟΣ 3848

P.D.50-96

P.D. 100 -1997- FEK. 94 -A- 22-5-1997

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 201-1998 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 200-1998 Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων

 pd010314 Π.Δ 48/2014Μεταθέσεις Υπεράριθμων  Εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

 Κριτήρια για τη συνάφεια μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).

Άδειες Εκπαιδευτικών

Άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γνωμοδότηση-ΝΣΚ-145_2015-για-γονική-άδεια-αναπληρωτών Ν.4071_2012-ΟΤΑ-Αδειες αιρετών-άρθρο-7 Ν.4210_2013 Αδειες Δημοσίων Υπαλλήλων ΦΕΚ2648_2014- Αδειες-από-Διευθυντές-Δ.Σ.

Ν.4210_2013 Αδειες Δημοσίων Υπαλλήλων

Ν.4071_2012-ΟΤΑ-Αδειες αιρετών-άρθρο-7

Γνωμοδότηση-ΝΣΚ-145_2015-για-γονική-άδεια-αναπληρωτών

Άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Λειτουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων:

Ν.4057_2012-Πειθαρχικά Π.Δ.1_2003, Υπηρεσιακά Συμβούλια ΦΕΚ-2463_2015-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Π.Δ.1_2003, Υπηρεσιακά Συμβούλια

Ν.4057_2012-Πειθαρχικά

Υπηρεσιακές Μεταβολές:

Ν.4186_2013-Παραιτήσεις-οργανική-αποσπασμένων-εξωτερικού-εκπαιδευτική-άδεια-Ειδική-Αγωγή-άρθρο-28

Π.Δ.28_28-2-2014,Μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Π.Δ.39_1998-Μοριοδότηση-σχολικών-μονάδων

Π.Δ.50_1996

Π.Δ.100_97,Τροποποίση Π.Δ. 50- Μεταθέσεις, τοποθετήσεις

ΦΕΚ-2635_2015-Κριτήρια-μεταθέσεων-ΕΑΕ

ΦΕΚ-3240_2012-Νέες-Περιοχές-Μετάθεσης-2012Ν.4186_2013-Παραιτήσεις-οργανική-αποσπασμένων-εξωτερικού-εκπαιδευτική-άδεια-Ειδική-Αγωγή-άρθρο-28

Εγκύκλιος μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2016-17_ΨΡ7Γ4653ΠΣ-ΧΕ8