Νίκου Μαντώ ΠΕ 70, 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξ/πολης

Νίκου Μαντώ
ΠΕ 70,
9ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξ/πολης