Η ώρα του κώδικα – The Hour of Code

Πιστεύοντας ότι ο ψη- φιακός γραμματισμός είναι τη σημερινή εποχή ένα πολύ σημαντικό εφόδιο για Ποιοτική Εκπαίδευση [Στόχος 4, από τους 17 Στόχους του ΟΗΕ για Βιώσιμη Ανάπτυξη] αφιερώσαμε μία ώρα – την Ώρα του Κώδικα – σε δραστηριότητες προγραμματισμού μέσα από το http://code.org  σε συνεργασία με τον 

δάσκαλο πληροφο-ρικής του σχολείου μας  κ. Απόστολο Σπένδα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της τάξης μας έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες αυτές, οι οποίες είναι κλιμα-κούμενης δυσκολίας και έχουν ελκυστική, παιγνιώδη μορφή. Ο στόχος της Ώρας του Κώδικα δεν είναι βέβαια να διδάξει τους μαθητές πώς να γίνουν ειδικοί επιστήμονες υπολογιστών μέσα σε μία ώρα. Μια ώρα είναι αρκετή μόνο για να μάθει κανείς ότι η επιστήμη των υπολογιστών είναι δημιουργική και ότι είναι προσιτή σε όλες τις ηλικίες, για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την προηγούμενη εμπειρία τους.

Αφήστε μια απάντηση