Σωκράτης – Socrates

Με αφορμή τα αντίστοιχα μαθήματα της Ιστορίας, μετά την ενασχόλησή μας με τους Προσωκρατικούς φιλοσόφους, ασχοληθήκαμε με τη ζωή και τη σκέψη του Σωκράτη, ο οποίος είχε έναν διαφορετικό και πολύ μπροστά για την εποχή του τρόπο σκέψης. Ενώ οι προσωκρατικοί ασχολούνταν με τον φυσικό κόσμο και ο καθένας έδωσε τη δική του διαφορετική θεώρηση, ο Σωκράτης στράφηκε στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Επιλέξαμε λοιπόν να ασχοληθούμε με τη ζωή και τη σκέψη του και κατόπιν να αναρτήσουμε στον διάδρομο, για να τα βλέπουν όλοι,  στα αρχαία Ελληνικά, κάποιες από τις ρήσεις του, που αποτελούν τροφή για σκέψη μέχρι σήμερα.

Αφήστε μια απάντηση