Μπες… στο κλίμα!- Climate Change role play

Μετά την έρευνα που πραγματοποίησαν οι μαθητές της τάξης μας για το αν γνωρίζουν ή όχι οι μαθητές του σχολείου μας για την κλιματική αλλαγή, και επειδή τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μικρότεροι μαθητές δεν γνωρίζουν τίποτε σχετικά με το θέμα, προτάθηκε να πραγματοποιηθεί μια θεατρική δράση ενημέρωσης.

Έτσι σήμερα έγινε δραματοποίηση του φαινομένου του θερμοκηπίου για τις μικρές τάξεις, ενώ για τις μεγαλύτερες τάξεις δημιουργήθηκε μια εφημερίδα τοίχου που θα φιλοξενεί άρθρα των μαθητών σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

 

Αφήστε μια απάντηση