Εισαγωγή στην επιστημονική σκέψη- Introduction to scientific thinking

 

031020172989[1] 031020172986[1] 031020172983[1] 031020172982[1] 031020172980[1]

Εισαγωγή στην επιστημονική σκέψη σήμερα με μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει όλα τα βήματα της επιστημονικής μεθόδου: παρατήρηση, διατύπωση υποθέσεων, πρόβλεψη, πείραμα, συμπέρασμα. Η δραστηριότητα αναπτύχθηκε αρχικά από ομάδα ερευνητών του ΜΙΤ για να μελετήσει τον τρόπο σκέψης των παιδιών. Μέσα στα μαύρα κουτιά υπάρχουν αντικείμενα τα οποία προσπαθούν οι μαθητές να προσδιορίσουν από τον ήχο που παράγουν και πειραματιζόμενα με ένα άδειο κουτί και υλικά που πιστεύουν ότι θα κάνουν τον ίδιο ήχο, προσπαθούν να απαντήσουν στην ερώτηση «Τι περιέχει το κουτί;» Οι μαθητές διατύπωσαν και κατέγραψαν υποθέσεις. Τα πειράματα θα επαναληφθούν μετά από λίγες μέρες με σκοπό να διαπιστωθεί εάν υπάρξουν αλλαγές στις υποθέσεις ή στις παρατηρήσεις.

Η απάντηση δεν θα δοθεί αμέσως, όπως και οι επιστήμονες δεν παίρνουν απαντήσεις από τα πειράματά τους αμέσως. Ασκούνται έτσι τα παιδιά στην υπομονή και την επιμονή, που είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός καλού επιστήμονα. Ο Στόχος είναι  ο 4ος από τους 17 (Στόχους για Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ), αυτός που αφορά την Ποιοτική Εκπαίδευση.

Αφήστε μια απάντηση