Οι μαθητές του Α1 (Αθανασιάδη Κ.-Βογιαντζής Π.-Καλλιανιώτης Α.-Καλλιανιώτης Ι.-Καλογερόπουλος Ν.) μαθαίνουν τον χελωνόκοσμο και φτιάχνουν το δικό τους Χριστουγεννιάτικο Δέντρο.