Αρχείο για "Φεβρουάριος, 2019"

Πρώτες ενθυμήσεις-Πηνελόπη Δέλτα

Πηνελόπη Δέλτα: μετατροπή λογοτεχνικού κειμένου σε μαθητική ταινία μικρού μήκους 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου 2014-2015

Η δική σας άποψη ποια είναι;

Eυρωπαϊκή ‘Ενωση

ΣύνθημαΕνωμένοι στην πολυμορφία

ΎμνοςΩδή στη Χαρά

Ιστορικά στοιχεία:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) αποτελεί μια οικονομική και πολιτική ένωση είκοσι οκτώ ευρωπαϊκών κρατών.

Ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου 1993 με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (υπογραφή 7.2.1992), γνωστότερης ως Συνθήκη του Μάαστριχτ, βασιζόμενη στις τότε Ευρωπαϊκές Κοινότητες (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και ΧάλυβαΕυρωπαϊκή Οικονομική ΚοινότηταΕυρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας) τις οποίες και αντικατέστησε. Θεωρείται ως η ισχυρότερη ένωση κρατών μέχρι σήμερα στην παγκόσμια ιστορία, με επιδιώξεις οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Οι extremes παρουσιάζουν

https://www.facebook.com/marilinariti/videos/394167784119689/

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση