1η Δραστηριότητα

Εκφώνηση:   Οι επιμορφούμενοι καλούνται: Με τη βοήθεια μιας μηχανής αναζήτησης: • να αναζητήσουν ένα βίντεο που θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν διδακτικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους • να δημιουργήσουν ένα έγγραφο κειμένου (το πολύ 200 λέξεις) κάνοντας αναφορά στη διδακτική αξιοποίηση του ευρήματος. Στο αρχείο κειμένου να υπάρχει δεσμός (υπερσύνδεση) προς το βίντεο και • να αναρτήσουν το κείμενό τους στον «Χώρο αποστολής αρχείων ασύγχρονων δραστηριοτήτων, Μεσοδιάστημα: Συνεδρία 1 & 2» με όνομα αρχείου: S1_eponymo_onoma.docx.   Απάντηση:     Στις μέρες μας, καθώς η τεχνολογία έχει κατακλύσει όλους τους επιστημονικούς τομείς, είναι αναπόφευκτη η ανάμειξη της στην εκπαίδευση. Ιδιαίτερη παρατηρείται η σημαντικότητα και η συμβολή της σε εκπαιδευτικά ζητήματα και πιο συγκεκριμένα στα Μαθηματικά. Παρακάτω, θα αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί ένα βίντεο στη διδασκαλία των Μαθηματικών, στο κεφάλαιο των Εμβαδών των επίπεδων σχημάτων, στη Β’ Γυμνασίου. Αρχικά. χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο βίντεο δίνεται…

Συνεχίστε να διαβάζετε το 1η Δραστηριότητα

Καλημέρα κόσμε!

Καλωσήρθατε στο Blogs.sch.gr. Αυτό είναι το πρώτο σας άρθρο. Αλλάξτε το ή διαγράψτε το και αρχίστε το «Ιστολογείν»!