Άρχισαν να εμπλουτίζονται με πολυμεσικό υλικό και υπερσυνδέσμους τα ψηφιακά σχολικά εγχειρίδια. Τα πρώτα που είναι έτοιμα στην πλατφόρμα του ψηφιακού σχολείου: Γεωγραφία Ε΄ Δημοτικού: http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/419/2826,10665/ Γεωγραφία ΣΤ¨ Δημοτικού: http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2817,10618/ Ανθολόγιο Ε΄ & ΣΤ΄  http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E111/322/2156,7817/ Γλώσσα ΣΤ΄ http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F102/416/2787,10574/ Ανθολόγιο Γ΄& Δ΄  http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D110/334/2280,8654/