Με αυτό το πρόγραμμα http://www.eclipsecrossword.com/ , το οποίο είναι δωρεάν, μπορείτε να δημιουργήσετε σταυρόλεξα για να κάνουν επανάληψη και να διασκεδάζουν οι μαθητές σας. Το κατεβάζετε μια φορά, χωρίς εγγραφή. Οι οδηγίες είναι στα αγγλικά αλλά οι λέξεις μπορούν να γραφούν και στα ελληνικά. Μετά τη δημιουργία μπορείτε να το τυπώσετε ή να το ανεβάσετε […]