Σε αυτόν τον ιστότοπο http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και έξυπνα παιχνίδια και κουίζ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρισμένα σε 3 κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία των μαθητών.