Το eduspace http://www.esa.int/SPECIALS/Eduspace_GR/ είναι ένας ιστότοπος που απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου αλλά μπορεί να χρησιμοποιειθεί και στη γεωγραφία της έκτης τάξης του δημοτικού. Μελετάει τη γη και τις μεταβολές στην επιφάνεια της, με τη βοήθεια δορυφορικών εικόνων.