Ένα πρωτότυπο και διδακτικό παιχνίδι http://www.msf.gr/playandlearn/ των Γιατρών Χωρίς Σύνορα για τον υποσιτισμό των παιδιών της Αφρικής και για το έργο της οργάνωσης των γιατρών.  Μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας. Η οργάνωση μπορεί να σας στείλει και εκπαιδευτικό βαλιτσάκι για το σχολείο.