Τα windows περιλαμβάνουν ένα πρόγραμμα που λέγεται Movie maker. Υπάρχουν κι άλλα αντίστοιχα προγράμματα δημιουργίας και επεξεργασίας βίντεο. Με ένα τέτοιο πρόγραμμα λοιπόν και χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις (μια αναζήτηση στο διαδίκτυο ή ένας καλός φίλος που έχει εκπαιδευτικό blog μπορεί να βοηθήσει) ενώνετε εικόνες και ήχους και δημιουργείτε ωραίες και ζωντανές παρουσιάσεις για να προβάλετε […]