Πρόσφατα εγκρίθηκαν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής δύο προγράμματα για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων που πρότεινε η Ελληνική Σκακιστική Ομοσπονδία.

Το πρώτο πρόγραμμα έχει τίτλο “Σκάκι και Φαντασία” και είναι κατάλληλο για το Νηπιαγωγείο και τις Α΄ και Β΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

Το δεύτερο πρόγραμμα ονομάζεται “Σκάκι, ένα παιχνίδι στρατηγικής και Μαθηματικών, ένα παιχνίδι για όλους!” και απευθύνεται στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

Και τα δύο προγράμματα είναι ολοκληρωμένα, με αναλυτικές οδηγίες, ερωτηματολόγια, τα Φύλλα Εργασίας και όλο το υλικό που απαιτείται, ενώ ο εκπαιδευτικός που θα τα υλοποιήσει δεν χρειάζεται να γνωρίζει σκάκι από πριν.

Σας προτείνω να τα δοκιμάσετε και θα εκπλαγείτε με την αποδοχή που θα έχουν από μικρούς και μεγάλους!

unnamed