Με τους μαθητές και τις μαθήτριες της Στ΄ τάξης, μελετήσαμε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όπως είναι γραμμένη με απλά λόγια από τον Συνήγορο του Παιδιού (https://www.synigoros.gr/paidi/) και αφού χωριστήκαμε σε ομάδες, επιλέξαμε τα 10 σημαντικότερα κατά τη γνώμη μας, από τα 43 δικαιώματα που αναφέρει η Σύμβαση. Έπειτα από σύνθεση των αποτελεσμάτων όλων των ομάδων προέκυψαν τα 10 δημοφιλέστερα:

  1. Υγεία και ιατρικές υπηρεσίες (Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προληπτική φροντίδα της υγείας τους και όταν αρρωσταίνουν να χρησιμοποιούν τις απαραίτητες υπηρεσίες για τη θεραπεία τους.)
  2. Εκπαίδευση (Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν στο σχολείο και να έχουν ίσες ευκαιρίες σε αυτό. Η Πολιτεία πρέπει να παίρνει μέτρα ώστε τα παιδιά να γράφονται και να μη διακόπτουν το σχολείο. Τα μέτρα για τη σχολική πειθαρχία πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των μαθητών.)
  3. Ζωή και επικοινωνία με τους γονείς (Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να ζει μαζί με τους γονείς του, εκτός αν αυτοί ζουν χωριστά, αν δεν μπορούν να το φροντίσουν ή αν πρέπει να απομακρυνθεί από αυτούς για το καλό του. Όταν ζει μακριά από αυτούς, το παιδί έχει δικαίωμα να τους βλέπει και να επικοινωνεί μαζί τους, εκτός αν αυτό είναι αντίθετο με το συμφέρον του.)
  4. Ελευθερία γνώμης (Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Οι μεγάλοι πρέπει να ακούν και να παίρνουν σοβαρά υπόψη τους τη γνώμη των παιδιών για θέματα που τα αφορούν, ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους.)
  5. Ελευθερία σκέψης και θρησκείας (Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να σκέφτονται ελεύθερα και να πιστεύουν σε μια θρησκεία.)
  6. Ιδιωτική ζωή (Κανείς δεν μπορεί να επεμβαίνει αυθαίρετα ή παράνομα στην ιδιωτική ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία ενός παιδιού, ούτε να προσβάλλει την τιμή και την υπόληψή του.)
  7. Βία, παραμέληση, εκμετάλλευση (Τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφή βίας, προσβολής, παραμέλησης, εγκατάλειψης, σωματικής, ψυχολογικής, πνευματικής ή σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης, όσο βρίσκονται στην ευθύνη των γονιών ή των κηδεμόνων τους ή άλλων προσώπων στα οποία αυτοί τα έχουν εμπιστευθεί.)
  8. Βασανιστήρια και στέρηση ελευθερίας (Κανένα παιδί δεν πρέπει να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη ή εξευτελιστική τιμωρία. Η θανατική ποινή και η ισόβια φυλάκιση απαγορεύεται να επιβάλλονται σε παιδιά. Η σύλληψη και κράτηση ανηλίκων πρέπει να είναι σύμφωνη με το νόμο, να έχει την ελάχιστη δυνατή χρονική διάρκεια και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ηλικίας τους.)
  9. Δικαίωμα στη ζωή (Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη.)
  10. Όνομα και ιθαγένεια (Δικαίωμα κάθε παιδιού είναι να γράφεται στο ληξιαρχείο με τη γέννησή του και να έχει όνομα, επώνυμο και ιθαγένεια, δηλαδή να ανήκει σε μια χώρα.)Λήψη αρχείου