Ένα ωραίο παιχνίδι από την εφαρμογή https://phet.colorado.edu/sims/html/area-builder/latest/area-builder_en.html