Με τους μαθητές της Ε΄ τάξης του 40ου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας, ξεκινήσαμε μια σειρά podcasts και προσθέτουμε φαντασία στο μάθημα της Ιστορίας.

Στο 1ο επεισόδιο, ο Αλέξανδρος Χαρέσσα μας διηγείται πώς βοήθησε τον Λέοντα Γ’  τον Ίσαυρο να νικήσει τους εχθρούς του και να οδηγήσει το Βυζάντιο σε εποχές ακμής. Ακούστε το εδώ.

Στο 2ο επεισόδιο οι Ιωάννης Αργυρός, Αλέξανδρος Αυγουστίνος και Φίλιππος Σταυρόπουλος διαφωνούν με την απόφαση του Λέοντα για χωρισμό της αυτοκρατορία σε θέματα. Ακούστε το εδώ.

Στο 3ο επεισόδιο ο Φίλιππος Σταυρόπουλος και ο Λεωνίδας Νικολακόπουλος μας μεταφέρουν τις προτάσεις που έκαναν στον αυτοκράτορα σχετικά με την εικονομαχία. Ακούστε το εδώ.