Μια ωραία δημιουργία από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Παροικιάς: