Το παρακάτω βίντεο δημιουργήθηκε από τους μαθητές της Ε΄ τάξης του 40ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών με ένα τρίποδο, ένα κινητό τηλέφωνο, φαντασία και 224 φωτογραφίες. Το βίντεο είναι η συμμετοχή μας στον 100 Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους που οργανώνουν τα Υπουργεία Παιδείας της Ελλάδας και της Κύπρου.