Μια εξαιρετική δουλειά της κυρίας Σιντορέ για την ορθογραφία.