Όταν οι δάσκαλοι έχουν κέφια, οι μαθητές χαίρονται, το σχολείο δημιουργεί κι όλοι μαθαίνουν!