Αν θέλετε να μάθετε να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο χωρίς να ψάχνετε τα γράμματα κάθε φορά, υπάρχει το τυφλό σύστημα με το οποίο γράφουμε χωρίς να κοιτάμε το πληκτρολόγιο και χρησιμοποιούμε όλα τα δάκτυλα μας και όχι ένα ή δύο μόνο. Δεν είναι δύσκολο, απλώς χρειάζεται εξάσκηση. Πολύ σημαντικό είναι να τοποθετήσουμε σωστά τα δάκτυλά μας στο πληκτρολόγιο πριν ξεκινήσουμε. Αν θέλετε να δείτε τον τρόπο με τον οποίο βάζουμε τα δάκτυλα στο πληκτρολόγιο και να κάνετε μερικά μαθήματα τυφλής πληκτρολόγησης, πηγαίνετε σε αυτήν την σελίδα  και ξεκινήστε τα μαθήματα. Προσοχή, στην αρχική θέση των δακτύλων. Ο αριστερός δείκτης είναι πάντα στο γράμμα Φ και ο δεξιός δείκτης στο γράμμα Ξ. Αυτά τα δύο πλήκτρα έχουν μια μικρή εξοχή για να τα βρίσκουμε με την αφή, χωρίς να χρειάζεται να κοιτάξουμε.