Στο παρακάτω παιχνίδι, πατήστε και σκάστε τα μπαλόνια αλλά με τη σειρά: από τον μικρότερο δεκαδικό αριθμό προς τον μεγαλύτερο. Αν κάνετε λάθος ξεκινάτε από την αρχή. Προσοχή γιατί όσο πάει δυσκολεύει!

Ordering Decimals Game