Μια εξαιρετική παρουσίαση από τον συνάδελφο Σουδία Γιάννη, για τον Ελληνορωμαϊκό πολιτισμό.