Μια εξαιρετική παρουσίαση από τον συνάδελφο Σουδία Γιάννη, για τον Ελληνορωμαϊκό πολιτισμό.

[slideboom id=526169&w=425&h=370]