Πατήστε εδώ για να παίξετε το δεύτερο παιχνίδι του εκατομμυριούχου που αναφέρεται στη γλώσσα της Β΄ τάξης.