Πατήστε εδώ για να παίξετε ένα παιχνίδι όπου πρέπει να ξεχωρίσετε τα Μέσα Συγκοινωνίας από τα Μέσα Μεταφοράς και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας.