Αν πατήσετε εδώ μπορείτε να παίξετε ένα παιχνίδι μνήμης με κάρτες που έχουν σχέση με το λεξιλόγιο της Μελέτης Περιβάλλοντος της Β΄ τάξης. Βρείτε τη λέξη με την εικόνα που ταιριάζει πατώντας όσες λιγότερες φορές μπορείτε.