Πατήστε εδώ για να δείτε μια εύκολη άσκηση με επίθετα.