Δοκιμάστε ένα εύκολο παιχνίδι 6 ερωτήσεων που έφτιαξα με το πρόγραμμα Scratch και αφορά τη Μελέτη Περιβάλλοντος της Β΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου.


Μετάβαση στο scratch.mit.edu