Εδώ http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=gr θα παίξουν τα παιδιά ένα ελκυστικό παιχνίδι, του Συμβουλίου της Ευρώπης, για να μάθουν να κινούνται με ασφάλεια στο διαδίκτυο. Είναι και στα ελληνικά.