Στο παρακάτω παιχνίδι εμφανίζεται ένα κανόνι στο κέντρο με μια μπάλα που έχει ένα νούμερο. Εσείς πρέπει να βρείτε ποια από τις κάτω μπάλες που κινούνται, αν προστεθεί στο νούμερο της μπάλας του κανονιού κάνει 10 και να την κάνετε κλικ με το ποντίκι σας. Έτσι εξαφανίζεται η μπάλα. Αν κάνετε λάθος, η μπάλα του κανονιού μένει στη σειρά των μπαλών που κινούνται. Π.χ. αν στο κανόνι είναι η μπάλα 6 εσείς πρέπει να βρείτε από τις μπάλες που κινούνται αυτή που έχει το νούμερο 4 (6+4=10) και να κάνετε κλικ πάνω της.Σκοπός είναι να εξαφανίσετε όλες τις μπάλες για να ανεβείτε στο επόμενο, πιο δύσκολο επίπεδο.

mat