Ο ακούραστος συνάδελφος Παύλος Κώτσης, χρόνια τώρα δημιουργεί και μοιράζεται μαζί μας άριστης ποιότητας ψηφιακό υλικό για τις τάξεις Ε’ και Στ´. Φέτος ξεκίνησε και για την Α’ τάξη.

Θα βρείτε το υλικό του στη διεύθυνση http://www.stintaxi.com/

Ευχαριστούμε πολύ!