Μια πλούσια σε υλικό σελίδα http://www.exploringbyzantium.gr για τον βυζαντινό πολιτισμό, από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών Μνημείων. Χρήσιμο βοήθημα για τους μαθητές της Ε’ τάξης. Ας μην ξεχνάμε ότι η ιστορία είναι πηγές.