Ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος κατήγγειλε ότι στη φυλακή που είναι, του αντιστοιχεί χώρος 2,4 τ.μ.

Πρόσφατη εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας ζητά από τους διευθυντές να μετρήσουν την χωρητικότητα των σχολικών αιθουσών υπολογίζοντας 1,5 τ.μ. για κάθε μαθητή!